Klug Nándor dr.: A szinérzésről indirect látás mellett (Budapest, 1875)

11300100065680 SE KK tTEKEZESEK a természettudományok köréből. Első Kötet. 1867-1870. I. Az Ozon képződéséről gyors égéseknél. Ára A polhorai sósforrás vegyelemzése. Than Károlytól (1867.) .......................... ................................ . 12 kr. I I. A közép idegrendszer szürke állományának és egyes ideg- gyckök eredeteinek tájviszonyai. Lenhossék József­től (186)...................................................................... . I2kr. I II. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyar­os/ágban Zlamál "Vilmostól (1867.) ..... 30 kr. IV. Két új szemmérészeti n őd. Jendrássik Jenőtől (1867.) 70 kr. V. A magnetikai lehajlás megméréséről. S c h e n z 1 Guidó­t< 1 (1867.).................................................................................... 30 kr. VI. A gázok összenyomhatóságáról. A k i n Károlytól (1867.) . 10 kr. VII. A Szénéleg-Kénegről. Than Károlytól (1867.) ... 10 kr. Vili. Két új kénsavas Káli-Kadmium kettőssónak jegeczalak­jairól. Krenner G. Sándortól (1867.).......................... 15 kr. IX. Adató., a hagymáz oktanához. Rózsay Józseftől (1868.) 20 kr. X. Faraday Mihály. Akin Károlytól (1868.)....................... 10 kr. X I. Jelentés a London- és Bei-linből az Akadémiának küldött meteoritekről. Szabó Józseftől (1868.).......................... 10 kr. X II. A magyarországi egyenesröpüek magánrajz?.. F ri­va 1 d s z k y Jánostól (1868.)................................ . 1 frt 50 kr. X III. A féloldali ideges főfájás. F r o m m h o 1 d Károlytól (1868.) 10 kr. XIV. A harkányi kénes víz vegy-elemzése. Than Károlytól (1869.)...................................................................... 20 kr. X V. A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. Lengyel Béiátó (1869.) ....................................... .... . . 10 kr. X VI. A testegyenészet ujabh haladása s tudományos állása nap­jainkban, három kiválóbb kóresettel felvilágosítva. B a- tizfalvy Sámueltől (1869.) . ................................ 25 kr X VII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. Koch Antaltól (1869.) 30 kr. XVIII. Adatok a járványok oki viszonyaihoz Rózsay Józseftől (1870.) 15 kr. XIX. A silikátok formulázásáról. Wartha Vinczétől (1870.). 10 kr. Második kötet. 1870—1871. I. Az állati munka ée annak forrása. S ay Móricztól (1870) II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyaror­szágban. B. Mednyánszky Dénestől (1870.) .

Next

/
Thumbnails
Contents