Kenézy Gyula: Bábakönyv (Debrecen, 1910)

Semmelweis Ignác Fülöp. Született Budán 1837. évi július 17-én. Meghalt 1865. évi augusztus hó 13-án. Semmelweis fiatal orvos korában a bécsi szülőház tanár­segéde volt. A szülőház azon osztályán, melyen az orvosok tanul­tak, száz szülő közül meghalt gyermekágyi lázban 12. Azon az osztályon, amelyre a bábák jártak csak 3. E nagy különbség okát kutatta Semm weis. Ez időtájt történt, hogy Kolletschka tanár kezét egy tanítványa hullabontás közben véletlenségből megszúrta. Kolletschka ugyanolyan betegségi jelekkel halt meg, mint a gyer­mekágyilázasok. Ebből következtette Semmelweis, hogy a gyermek­ágyilázat bomló állatianyagok, — p. o. hullák — mérge okozza. Meg azt is, hogy az orvosok osztályán azért több a gyermekágyiláz, mert az orvostanulók hullákat bontanak. Emiatt a kezök nem tiszta. Elrendelte azért, hogy mindenki mossa meg a kezét, aki szülő vagy gyermekágyasnőhöz nyúl. Melegvízzel, szappannal, kefével meg klórmészszel. A mosakodás haszna nagyon szembe­tűnő volt. Attól kezdve az orvostanulók osztályán sem esett egé­szen 2 haláleset 100 szülésre. Legtöbb kartársa nem hitt Semmel­weis fölfedezéséb n. Sőt mikor a szűlésztanárokat felelőssé tette a sok veszendőbement emberéletért: kisebbítették, üldözték. Emiatt Bécsből hazaköltözött Budapestre, ahol egyetemitanár lett. Itt egy operáció közben fertőződött a keze. A fertőzőanyag a vérébe és azzal a mellhártyájára jutott. Ebből genyes mellhártyagyúladás fejlődött, amely kioltotta a nagy tudós életét. Tehát az a betegség ölte meg, amelytől életében őmaga százakat mentett meg, utódai pedig útmutatása nyomán százezreket mentenek meg.

Next

/
Thumbnails
Contents