Hudovernig Károly dr.: Adatok az agyidegmagvaknak finomabb boncztanához és localisatiojához (Budapest, 1907)

X )vKmA^VJw)w • /-VAX)u^ ■ X^><T* lj'Y\nnVuuA J/'C'-uAKto'WLtis -5í\KMAr{<uAu&*( í? .........f Adatok az agyidegmagvakaak finomabb/ boncztanához és localisatioiéhoz. (Nervus hypoglossus, nervus vagus és nervus facialis.) A Budapesti kir. magy. tud.-egyetem orvoskari Tanártestülete által a Balogh Kálmán-féle millennáris pályadíjjal jutalmazott pályamunka. irta : HÜDOVERNIG KAROLY DK T. TANÁRSEGÉD. ^ (LECTOR! í\ \ FAC.KKD. / «Könyvtára BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents