Hőgyes Endre: Hazai orvosi oktatásügyünk és a budapesti egyetem orvosi kara (Budapest, 1896)

^rí/ii HAZAI ORVOSI 0 K TATÁ S Ü GYÜ N K ÉS A BUDAPESTI EGYETEM ORVOSI KARA. IRTA HŐGYES ENDRE, ORVOSKARI DÉKÁN. K Ü LÖN LENYOM A T A FŐISKOLAI KIÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN KIADOTT JELENTÉSBŐL. BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA 1896.

Next

/
Thumbnails
Contents