Hőgyes Endre dr.: Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről (Budapest, 1896)

EMLÉKKÖNYV A BUDAPESTI KIRÁLYI MAGYAR TUDOMÁNY EGYETEM ORVOSI KARÁNAK MÚLTJÁRÓL ÉS JELENÉRŐL 122 KÉPPEL ÉS KÉT SZÍNES TÁBLÁVAL BUDAPEST AZ ATHENAEUM RÉSZVÉNYTÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1896 urna. j) MAGYARORSZÁG EZREDÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE ALKALMÁrfffc & IRTA ÉS SZERKESZTETTE • -M DB- HŐGYES ENDRE, V/ EGYETEMI NY. R. TANÁR ÉS ORVOSKARI E. I. DÉKÁN

Next

/
Thumbnails
Contents