Dollinger Gyula: A massage. Gyakorló orvosok számára (Budapest, 1884)

GYAKOKLÓ ORVOSOK SZAMARA DOLLINGER GYULA m A TESTEGYENÉSZET MAGÁNTAXÁHA A BUDAPESTI M. KIK. TUD. EGYETEMEN. A SZÖVEG KÖZÉ NYOMOTT HAT ÁBRÁVAL. KIADTA TAGJAI SZÁMÁRA A MAGYAR ORVOSI KÖNYVKIADÓ-TÁRSULAT. BUDAPEST. F R A N K L I N - T Á R S U L A T KÖNYVNYOMDÁJA. 1884. A MASSAGE.

Next

/
Thumbnails
Contents