Bugát Pál: Sebészség, mellyet előadási kézikönyvül kiadott Dr. Chelius M. J. 2. (Buda, 1837)

5 SEBÉSZSÉG MELLYET ELŐADÁSI KÉZIKÖNYVÜL KIADOTT DR. CHELIUS M. J. HEIDELBERG! PROFESSOR. a’ negyedik öregbített és javított eredeti kiadat után a’ pesti m. k. egyetembeli orv. kar oskolai HASZNÁLATÁRA FORDÍTÁ BUGÁT PÁL, ORVOS DOCTOR , SZEMÉSZ MESTER, A’ M. KIR. EGYETEMNÉL SEBÉSZEK* SZÁMÁRA AZ ÉLET - , KÖZÖNS. KÓR - ÉS GYÓGY - *S A’ GYÓGYSZER­TUDOMÁNY R. PROFESSORA , A* M. TUDÓS TÁRS/SÁG* RENDES TAGJA. A’ τη. tudós társaság költségeivel. BUDÁN, A* MAGYAR KIR. EGYETEM* BETŰIVEL, 18 3 7. MÁSODIK KÖTET.

Next

/
Thumbnails
Contents