Bugát Pál: Sebészség, mellyet előadási kézikönyvül kiadott Dr. Chelius M. J. 1. (Buda, 1836)

* SEBESZSÉG MELLYET ELŐADÁSI KÉZIKÖNYVÜL KIADOTT DR. CHELIUS M J. HEIDELBERGI PROFESSOR. A NEGYEDIK ÖREGBÍTETT ES JAVÍTOTT EREDETI KIADAT UTÁN A’ PESTI M. K. EGYETEMBELI ORV. KAR OSKOLAI HASZNÁLATÁRA FORDÍTÁ BUGÁT PÁL. ORVOS DOCTOR , SZEMÉSZ MESTER, A’ M. KIR. EGYETEMNÉL SEBÉSZEK’ SZÁMÁRA AZ ELET-, KÖZÖNS. KÓR- ÉS GYÓGY- ’s A’ GYÓGYSZER­TUDOMÁNY R. PROFESSORA , A’ M. TUDÓS TÁRSASÁG’ RENDES TAGjA. /J7 ELSŐ KÖTET. l/i 11\ if. •> 1 y a’ V m. tudós társaság költségeivel. BUDÁN, A MAGYAR KIR. EGYETEM BETŰIVEL. 18 3 6.

Next

/
Thumbnails
Contents