Bókay János dr.: Az intubatiós traumáról (Budapest, 1901)

irta : Orvoskari lm ■ S BÓK AY JA K 0 S Dr. EGYET. NY. RK. TANÁR, A ,,STEFÁNIA“ GYERMEKKÓRHÁZ IGAZGATÓ FŐORVOSA, A MOSZKVAI GYERMEKORVOS-TÁRSASÁG TISZTELETBELI S A PÁRISI ,,SOCIÉTÉ DE PÉDIATRIE“ LEVELEZŐ TAGJA. KÜLÖNLENYOMAT A MAGYAR ORVOSI ARCHÍVUM 1901. ÉVFOLYAMA I. FÜZETÉBŐL f i jY •' ■ T-r-. U i» f iíLíU A j V ü V \ 1WC.MK0. / ep A BUDAPEST, 1901. DOBROWSKY ÉS FRANKE. AZ INTUBATIÖS TRAUMÁRÓL. i

Next

/
Thumbnails
Contents