Birk, Walter dr.: A gyermekkor betegségei 2. A gyermekgyógyászat vezérfonala (Budapest, 1924)

A GYERMEKKO [BETEGSÉGEI­D£ WALTER BIRK NY. R. TANÁR, A TÜBINGEN! EGYETEMI GYERMEKKLINfKA IGAZGATÓJA A MÁSODIK JAVÍTOTT KIADÁS UTÁN FORDÍTOTTÁK DE GÖTTCHE OSZKÁR És DE WALTNER KÁROLY A FEHÉRKERESZT GYERMEKKÓRHÁZ ÉS AZ ERZSÉBET GYERMEKKLINIKA ORVOSAI BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR ÍROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSA

Next

/
Thumbnails
Contents