Balogh Kálmán: Orvosi Műszótár (Budapest, 1883)

E

lók) kozmás szag, koz- másodottság. Empyreumaticus, a, um, (empyreuma ; ix'og, rag) kozmás, kozmás szagú. Emulgens, entis, (emulgeo, fejek) fejő, fejetképző. Emuisin, s, le. L emulsina. Emulsina, ae, (emulsio ; ina, rag) emuisin. Emulsinum, i, le. L. emul­sina. Emulsio, onis, n., (emulgeo, fejek) fejet. — amygdalarum s. amygda­lina, mandolafejet. — communis. L. em. amyg­dalarum. — olei amygdalarum, man­dolaolajos fejet, — oleosa, olajos fejet. — spuria. L. em. oleosa. — vera, valódi fejet, fejet zsíros maggal. Emunctorium, ii, le., (emun­go, kiviszek) kiürítő vagy kiválasztó szerv. Emundans, antis, (emundo, tisztítok, eltávolítók) tisz­tító vagy hajtó. Enaemos, (ér, ban; alfia, vér) vérzéscsilapító. Enaeorema, atis, le., (érouoi- QfOLiae, lebegek, függő­ben vagyok) felhőcske a vizeletben. Enarthrosis, is, eos, n., (ér, ban, ben ; bÍQ-&QOv, ov, le., ízület) dióízület. En-blocreposition, n., töme­ges visszahelyezés. Encanthis, idis,n., (ér; xáv- &og,ov, h., szemzug) köny- húscsa-dag. Encanthitis, idis, n., köny- búscsa-lob. En carditis, idis, n. L. endo­carditis. Encephalitis, idis, n., (1. en­cephalon ; itis, képző) agylob, agygyuladás. Encephalocele, es, n., (ér, ban, ben ; xecyalf], fej ; xr\lri, rtg, 11., daganat) agysérv. Encephaloid. L. glioma. Encephalologia, ae, v., (en­cephalon ; Ao yog, ov, h., tan) agyról szóló tan. Encephalomalacia, ae, n.,(h, ban, ben ; xsepaXri, fej ; ualaxía, lágyság, puha­ság) agylágyúlás. | Empyreumaticus. Encephalon, (er ; xeeyntXij, fej) agy, agyvelő. Encephalosysmus, i, h., (ér ; y.ecf odíj; avjufiíyvvfu,yagy íjufiuíoya, összeütközöm). L. commotio cerebri. Enchondroma, atis, le, (ér, ban, ben; z'ovőoog, poi-c ; oma, képző rag) porc-dag. Enchyloma, atis, n., (ér, tói ; XvXóg, nedv) 1. besűrí­tett növénynedv; 2. elixir. EnchyluS, a, um, (ér, tói; /cAó», nedv) dúsnedvű, nedvben dús, nedv-dús, nedves, ízletes. Enchymoma, atis, le., (ér,ban; Zu fibg, nedv) hirtelen vértolúlás, p. lelki indu­latok alkalmával, elpi­rulás. Enchymosis, is, s. eos, n. L. enchymoma. Enchytus, a, um, (ly/úm, beöntök) befecskendezett — Enchytela medicamen­ta, szembe cseppentett, szerek. Enclysma, atis, le., (ér, ban ; xXvCoi, tisztítok) csőre. Encoelius, a, urn, (ér, ban , xovXía, has) hasbeli. — Encoelia, orum, a hasür tartalma. Encolpismus, i, h., {lyxoX- ití'Qw, öbölbe vagy üregbe helyezek) 1. hüvelybeli bevezetés vagy alkalma­zás ; 2. méhbeli befecs- kendés. Encope, es, n., (eyxcnzoi, be­metszek) bemetszés, vá­gott seb. Endapparat, es, h., végké­szülék. — acustischer, hallási vég­készülék, halló-végkészü­lék. Endarterie,«., végütér(Cohn- heim-féle). Endarteriticus, a, um, (1. endoarteritis) ütérbellob- ból eredő, üttérbellobos. Endarteritis, idis, n., (evőor, belül, belsőleg; ágzíjgía, légcső) belső ütérlob, bel­ső ütérhártyalob. L. en­doarteritis. Enddarm, es, h., utóbél. Endemia, ae, n., (ér, ban; ő ij/aog, nép) helybeli vagy vidékbeli járvány, tájkór. J Encephalon. Endemicus, a, um, (ér, ban ; örjuog, nép; icus, rag) helyben vagy vidéken járványos, tájkói'os, ott­honos, endemikus. Endemie, n., endemische Krankheit. L. endemia. Endemisch. L. endemicus. Endémique. L. endemicus. Endemius, a, um. L. ende­micus. Endermatique. L. enderma- ticus. Endermatisch. L. enderma- ticus. Endermaticus, a, um, (ér, bau ; dég/.ia, bőr ; icus, rag) szarutlan bőrre al­kalmazott, endermatikus. — Endermatica applica­tio, endermatikus alkal­mazás. Endermismus, i, h., (ér, ban ; Ség/ict, bőr ; ismus, rag) szarutlan bőrre al­kalmazás. Endfibrillen n., der Nerven, ideg-végrostocsok. Endigungen n., der Nerven, idegvégződések. Endkapsel, n, Pacini-féle végtok. —knospen, n., der Nerven, idegvégbimbólc. —netze, h., der Nerven, ideg­véghálózatok. — kolben, s, h., idegvég- bunkó (Krause-féle). — knöpfchen, le., der Nerven, idegvégömbcsék. —körperchen, le., der Ner­ven, idegvégtestecsek. Endoarteritis, idis, n., (ivöov, belől, bensőleg ; aQzrjQÍix, légcső) belső ütérlob v. gvuladás. Endocarditis, idis, n., (ér<W, belyl, belsőleg; xaoőía, szív) belső szívlob, belső szívhártyalob. Endocarditicus, a, urn, (1. en­docarditis) belső szívlob­ból eredő, belső szívlobos. Endocardium, U, le., (éróor ; xa'iőín) belső szívhártya. Endocarpium, H, le-, (éróor, belül; xagnóg, oü, h., gyümölcs) belső mag­rejtő v. termésburok. Endogen, (értfor ; yevváot, nemzek, létrehozok) be­lülről kifelé növő (nö­vény). Endogen. 92

Next

/
Thumbnails
Contents