Balassa János: A hassérvekről (Pest, 1853)

HASSÉR VEKRŐL. IRTA BALASSA JÁNOS ORVOS-SKBÉSZ TUDOR, SZÜLÉSZ ÉS MŰTŐ, A CS. KIR. PESTI TUDOM. EGYETEMNÉL A GYAKORLATI SEBÉSZET NY1LV R. TANÁRA. PESTEN, EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJA 1 8 5 3.

Next

/
Thumbnails
Contents