Arányi Lajos: Orvosgyakorlati tanulmányok a mellür zsigereinek táj- és leiró bonctana köréböl némi, az orvosi rajzok célszerü elkészítésére vonatkozó útmutatással (Buda, 1865)

Orrosgyakorlaíi taiHilmányok * a H.12. Budán, a kír. magyar tudomány-egyetem nyomdájából. mellűr zsigcreiiiek táj- és leiró boiictana köréből némi, az orvosi rajzok célszerű elkészítésére vonatkozó útmutatással. Irta Arányi Lajos tr. egyetemi uy. r. orvostanár. 3 színezett táblával. (Levonat a „Gyógyászat“ Í865. évi folyamának 3. 19—23. stb. szamaiból).

Next

/
Thumbnails
Contents