Szakál Aurél (szerk.): Kiskunhalas almanach. Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról (Kiskunhalas, 2002)

JELEN - 29. Ki kicsoda Kiskunhalason Tóth Ilona

636 TÓTH ILONA cikkek, vitairatok folyóiratokban. Lakcím: Fenyő u. 3. Ге/е/сш: 421-313 Csatári József (Kkh., 1949. dec. 18.-) agrár­mérnök, birkózóedző. Kiskunhalas város ország- gyűlési képviselője 1998 és 2002 között. Lásd bő­vebben Kiskunhalas almanach Országgyűlési kép­viselők című fejezetében. Csenki Ferenc ökölvívó edző - Kiskunfélegy­háza, 1922. december 10. Szülei: Csenki Ferenc, Némedi Rozália. Nős: Herpai Mária (1971). Ta­nulmányai: a kiskunfél­egyházi Szent László Gimnáziumban érettségi­zett (1934-42). Életút: ágazatvezetőként dolgo­zott a Baromfifeldol­gozó Vállalatnál (1950- 63), az Előre Mgtsz-nél (Kunfehértó, 1963-73), a Vőrös Október Mgtsz-nél (Kiskunhalas, 1973-78), a Petőfi Tsz-nél (János­halma, 1978-79), a Jonathán Mgtsz-nél (Kiskun- majsa, 1980-90), majd 1991-től ágazatvezető a tompái Kossuth Mgtsz-nél. Közélet: ökölvívó ed­ző Kiskunhalason (1947-78), Jánoshalmán (1979- 80), Kecskeméten (1981-90), 1991-től újra Kis­kunhalason és Kiskőrösön. Ökölvívó tanítványai 24 országban szerepeltek. Kitüntetései: Sport Ér­demes Dolgozója (1969), Ifjúság Neveléséért (1984, 1990, 1993), Pro Űrbe díj (1997), Magyar Ökölvívásért (1998), Kiváló Dolgozó (Élelmiszer és Mezőgazdasági Minisztérium, 1968, 1975, 1982, 1984). Lakcím: Szilády Á. u. 20. Telefon: 424-020 Cseri Gábor Attila levéltáros - Kecskemét, 1968. július 28. Szülei: Cseri Győző Gábor, Hat- vani Piroska. Nőtlen. Ta­nulmányai: a kecskeméti Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnáziumban érettségizett (1974-86), az ELTE történelem-le­véltár szakán szerzett diplomát (1989-94). Élet­út: levéltári kezelőként kezdett dolgozni a Bács- Kiskun Megyei Levéltár­ban (Kecskemét, 1987- 88), 1994-től a Bács-Kiskun M-i Önkorm. Levél­tára Kiskunhalasi Részlegének vezetője. Hobbija a sport, zene, esztétika. Munkái: Kiskunhalasi ada­tok 1935-37-ből (Flalasi Múzeum Emlékkönyve). Munkah. cím: Paprika A. u. 12-14. Tel: 421-678 Csernák Pál plébános - Mindszent, 1937. no­vember 7. Szülei: Csernák Pál, Takács Emília. Nőt­len. Tanulmányai: az esz­tergomi Ferences Gimná­ziumban érettségizett (1954-57), majd az egri Hittudományi Főiskolán szerzett diplomát (1957- 62), Vácott, 1962-ben szentelték pappá. Életút: pályáját hitoktatóként kezdte (Nyárlőrinc, 1962-64; Dabas-Sári, 1964-69; Monor, 1969- 71; Kiskunhalasi Alsó városi Plébánia, 1971-74; Rákospalotai Főplébánia, 1974-77; Csongrádi Fő­plébánia, 1977-78), 1978 óta plébánosként tevé­kenykedik (Dömsöd, 1978-81; Gödöllő-Mária- besnyő, 1981-85; 1985-től kiskunhalasi Felsővá­rosi Plébánia). Hobbija a klasszikus zene, madará­szás, bélyeggyűjtés. Kitüntetés: érseki tanácsosi (1987).Lakcím: Fácánu. 2. Telefon: 421-067 Csillag István tanár - Kiskunhalas, 1968. már­cius 4. Szülei: Csillag István, Ulrich Mária. Nős: Somogyi Éva szociális munkás (1994). Gyerme­kei: Dániel (1996), István (2001). Tanulmányai: a kiskunhalasi Garbai Sán­dor Szakmunkásképző Iskolában autószerelő­ként végzett (1982-85), majd a Dolgozók Szak- középiskolájában szer­zett érettségit (1985-88), ezután elvégezte a Mis­kolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karának műszaki oktató szakát (1991-94), valamint a sze­gedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola testneve­lés szakát (1995-97). Életút: középiskolája elvég­zése után a kiskunhalasi Semmelweis Kórházban volt autószerelő (1985-87), majd a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskolában KAC és KTC torna edző (1988-93), a BM HŐR (Kiskunhalas) sporttisztje (1994-99), 1999-től gazdasági kiemelt főelő­adóként dolgozik. Közélet: 1998-tól a Severin- Csillag Fitness Klub, a Kiskunhalasi Fitness Egye­sület, és a Kunfehértói Fimess Egyesület alapító tagja és edzője. Hobbija a számítástechnika. Sport­eredménye: Európa Bajnoki 5. helyezés (sportak­robatika, 1985). Lakcím: Esze Tamás lakótelep 3/C. Telefon: 425-843 Csorvási Kata szerkesztő-riporter - Kiskun­halas, 1956. augusztus 18. Szülei: Szabó Sándor,

Next

/
Thumbnails
Contents