Szakál Aurél (szerk.): Kiskunhalas almanach. Városismertető az ezredfordulós Kiskunhalasról (Kiskunhalas, 2002)

MÚLT ÉS JELEN - 4. Kiskunhalas országgyűlési képviselői

104 KISKUNHALAS ALMANACH végezte, 1968-ban érettségizett a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági Technikumban. 1971-ben fejezte be a kkh-i Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot. Ezután üzemmérnöki kiegészítő képzésben vett részt Nagykani­zsán, majd 1975-től a Debreceni Agrártudományi Egye­temen folytatott tanulmányokat, majd 1981-ben agrár­mérnöki diplomához jutott. 1982-ben a Testnevelési Fő­iskolán birkózó-edzői képesítést szerzett. 1988-tól 1991- ig a keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetemen ta­nult és növényvédelmi-agrokémiai szakmérnökként dip­lomázott. Nyolc évig első osztályú birkózó volt a kkh-i Birkózó Klub elnöke. 1973-ban a Helvéciái Állami Gazdaság agronómusaként kezdett el dolgozni Kkh-on. Az Egyetértés Szövetkezetnél helyezkedett el 1977-ben, majd az Állattenyésztési és Takarmányozási Felügyelőségen tevékenykedett, 1982-től a Kkh-i Állami Gazdaság szaktanácsadója volt. 1983-ban a kelebiai Rákóczi Csillaga Mezőgazdasági Szövetkezet főmezőgazdásza, 1986-tól a kunfehértói Előre Mezőgazdasági Szö­vetkezet elnöke volt. Helyi, megyei, országos szakmai lapokba is publikált. 1986- ban belépett az MSZMP-be, ám három hónap után elhagyta a szervezetet. 1989-ben belépett a Független Kisgazdapárt kkh-i alapszervezetébe. 1990 őszén az önkor­mányzati választásokon a pártlistáról bejutott a kkh-i képviselő-testületbe, a pénzü­gyi, a gazdasági és a sportbizottság tagja lett. 1993-ban a Független Kisgazdapárt kkh-i szervezetének elnökévé választották. Az 1994. évi országgülési választá­sokon Kkh-on sikertelenül indult. 1994-től négy éven át a párt megyei alelnöke és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének külsős tagja volt. Az 1998. évi országgyűlési választásokon az FKgP megyei területi listájáról jutott mandátumhoz. A Mezőgazdasági Állandó Bizottság alelnöke, az Agrárpiaci és szabályozási, majd a földhő albizottság tagja, a vidékfejlesztési albizottság tagja, illetve elnöke volt. 1999-2000 között részt vett a megfigyelési ügy parlamenti vizsgálatában. Az FkgP gazdasági munkacsoportjában dolgozott. 1998-ban az önkormányzati választásokon listáról került be a kkh-i képviselő-testületbe. Irodalom: Tóth Ilona: Ki kicsoda Kiskunhalason? Kkh., 1998. 11.; Az 1998-ban megválasztott országgyűlés almanachja. Bp., 2001. 83. Gyarmati Andrea-Lehóczki György-Tóth Ilona 31. Zuschlag János (Kkh., 1977. máj. 7.- ) történész. Édesapja Zuschlag János kőműves, édesanyja Bácskai Georgina Anna könyvelő. Az általános és középiskolát Kkh-on végezte, 1995-ben érettségizett a Szilády Áron Gimnáziumban. 1995-től az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara történelem szakos hallgatója volt, 2000. jún-ban szerezte meg diplomáját. Az egyetemi tanulmányai

Next

/
Thumbnails
Contents