Református gimnázium, Kiskunhalas, 1896

• <: :6 m Ä'l f SH í Ifi »I m m ;s8g ; : 7üi> II H : ii m> vM­Ü $ !®t Ü Ü am 1 ü M ÍT KIS-KUN-HA L A SI HELY. H I T V. LYCEUM AZ 1896-97-IK TANÉVRŐL. H SZEBKESZTÍOTE 6ÄÄL E ST D E E, igazgató. //a/as, 1897, PRAGER EERENCZ NYOMÁSA. Ä KUX ÜP m m •uv Ä í ©SS' ..V ' ['lü>í & •<..w •"i 8Ü : -Í Wi n ü ü •V.vv •k fe' li H 18 1 m m M> 6®

Next

/
Thumbnails
Contents