Református gimnázium, Kiskunhalas, 1880

T a r t a 1 o ni. I. Egy pár vonás a rajzolás mibenlétéről. II. Adatok a lyeenm történetéhez az 1880—1-ik tanévről. III. Kormányzó testület. IV. Tanári kar és foglalkozási köre. Y. Tartárgyak. YI. A tanulók névsora. VII, Statisztikai kimutatás a tanulókról. VIII. Tanszerek. IX. Segély ós ösztöndijak. X. Tápintózet. XI. Ifjúsági egyesületek. XII. Figyelmeztetés,

Next

/
Thumbnails
Contents