Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1893

A KIS-KUN-FÉLEGYHAZI VÁROSI KATH. FOG YMNASIUM Az 1893—94-iki TANÉVRŐL. KÖZLI: HOLLÓ LÁSZLÓ IGAZGATÓ KIS-KUN-FÉLEGYHÁZA NYOMATOTT RANEZAY JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA HA N 1894

Next

/
Thumbnails
Contents