Városi katholikus algymnasium, Kiskunfélegyháza, 1884

/^t' ^ v KIS KUN FELEGYHAZI VÁROSI KATH ALQYMNASIUX ÉRTESÍTŐJE AZ: 1884—85 TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: AGÓCS JÁNOS IGAZGATÓ. K.-FELEGYHAZA, 1885. NYOMATOTT A PETŐFI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents