Kis Dongó, 1961 (22. évfolyam, 1-24. szám)

1961-01-05 / 1. szám

Boldog ÚJÉVET kívánok! Már 22 éve hordom Amerika és Kanada magyarjaihoz a jókedvet és a szórakozást. jókívánság A kis Szepi valami nagyon szépet akart mondani apjának az ujesztendő napján, azt kí­vánta, hogy ebben az uj évben tovább éljen, mint a tavalyi­ban. A NEMKIVÁNT PAJTÁS Pénzt kunyorál apjánál a di­ák, szörnyen panaszkodván, hogy nincs pénze; mire az apa azt irja: Kedves fiam! Nagyon örülök, hogy egy pajtásra akadok, ki velem ugyanazon bajban szenved, mert — nekem sincs pénzem. ILLEDELMES LÁNYOK — Képzeld, amikor a vonat az alagútba ért, egy mellettem ülő fiatalember erőszakkal megcsókolt. — Remélem, jól összeszidtad azt a csirkefogót. — Nem szólhattam hozzá, hiszen nem ismertem! KVALIFIKÁCIÓ — Az állás, amit önnek be kell töltenie, rendkívül türel­met és kitartást igényel. Mer rá vállalkozni? — Kérem, igazgató ur, fele­ségem, kilenc gyermekem, egy anyósom és egy ptróleumkály­­hám van ... Ez csak elég bi­zonyíték, hogy türelmes va­gyok ... Ne kezd az Uj Évet búval, gonddal: Derülj jókedvre a “KIS DONGÓ ’-val! Vol. 22. évfolyam. — Detroit, Michigan — 51 1961. január 5. — 1. szám. CLEAN FUN A jó Isten áldásában bővelkedő, egészségben teljes boldog és békés ujesztendőt kíván kedves olvasóinknak és az ösSzmagyarságnak Bédy Lajos a “Kis Dongó” kiadó-szerkesztője és családja. VIGASZTALÓ MEGOLDOTTA Benőke: Apu, hová mész? Apa: Megyek kenyeret keres­ni, kisfiam. A gyerek a fiókhoz megy, ki-1 vesz belőle egy darab kenyeret, j — Apu, ne menj, én már találtam!--------<■«-$ e»-.-------­— Micsodaaa? — kérdi fel­háborodva a vezérigazgató ur. — Nyolvanezer dollár adóssá­ga van és feleségül akarja ven­ni a lányomat? — Természetesen, — felei az ifjú. — Vagy tud számomra más megoldást? . . .-----------.-«í ----------­Vendég: Nohát, kérem! Itt kell hagynom félig megrágot­­tan az egész adagot. Olyan ke­mény ez a hús, hogy lehetetlen megenni! ... Vendéglős: Nem vész kárba kérem! ... Csak tessék holnap fasirozottat kérni!--------.0*3 -------­SZOMSZÉDOK AZ ABC . . , A család kedvence a kis Zve­­tozár első elemibe jár. Vendé­gek vannak szüleinél és az egyik néni megkérdi tőle: — Zvetyike, tudod-e már az abc-t? — Tudom... — Nos, melyik betű követ-A PAPAGÁJ Két ember megy az erdőben. Egyszercsak az egyik fán egy papagájt látnak. — Nézd, milyen szép madár! — mondja az egyik. A másik felmászott a papa­gájért. Amikor kinyújtotta ér­te a kezét, a papagáj megszó­lal: — Pardon, uram, mit óhajt? — Bocsánat, azt hittem, ma­dárnak tetszik lenni . . .-------------.-«<3 ------------­W m> JOGÁSZOK — Rémes időjárás ez az idei! Egyszer hideg, máskor meleg. — Hát aztán mi bajod van vele? — Az, hogy az ember soha­sem tudhatja, mijét tegye zá­logba. — Bácsi kérem, a papa ké­reti ma este a rádióját. — Táncolni akartok? — Nem . . . aludni.---------------------------------­AZ ALKU — Adj kölcsön száz dollárt! A becsületemet mented meg vele. — Szent ég! De csak ötven dollárom van! — Annyi baj legyen, akkor csak a felét mentem meg!-----------.-«£§•>----------­“KIS DONGÓ”-ra előfizess! Attól nem leszel ideges! kezik az “A” betű után? Zvetyike rövid gondolkodás után kivágja: — Az összes többi betű, néni kérem.--------------------------­IDŐMÉRTÉK Az indulásra váró vonat fo­lyosójáról egy utas megkérdezi a lent álló kalauzt: — Mondja, kalauz ur, van még annyi időm a vonat indu­lásáig, hogy leszálljak és meg­csókoljam a feleségemet? — Az kérem, attól függ, — feleli a kalauz, — hogy urasá­­god mennyi ideje nős? Legolcsóbb és legszebb ajándék névnapra, születésnapra, vagy bármely más alkalomra a “Kis Dongó“

Next

/
Thumbnails
Contents