Kis Dongó, 1955 (16. évfolyam, 6-24. szám)

1955-03-20 / 6. szám

i H0V>* A BÁTOR LEÁNY —A fogorvosnál voltatok, Jucika? No és bátran viselked­tél? — Igen. — Nem sir tál és nem is kia­báltál? — Nem bizony. —S mit csinált a fogorvos bácsi? — Két fogát húzta ki a kis öcsémnek. A CSERE . — Képzeld. A születésnapom­ra a vőlegényem egy gyémánt­gyűrűt adott. S elvittem az ék­szerészhez. aki azt mondta, hogy csak csiszolt üvegek van­nak a gyűrűben. — Most mit fogsz csinálni? — Kicserélem a vőlegénye­met s egy másik fiúval, aki régebben udvarolt nekem el­jegyeztetem magam.--------■s:i -------­A KIS LUSTA — Még mindig nem keltél fel Bandi? Szégyeld magad! — Jaj, anyukárp, tessék meg­engedni, hogy itt, az ágyban szégyelhessem magamat...--------------------------­CSALÁDI JELENET Férj: Majd megmutatom én, hogy ki parancsol ebben a ház­ban. Asszony: Az is valami? Azt mutsad meg, hogy ki engedel­meskedik.--------------------------­A SZOKÁS HATALMA Kovács meglátogatta nagy­bácsiját, aki Clevelandban dús­gazdag bankár. Kovács tiszta fehérneműt kap és tiszta ágyba kerül. Másnap kérdezi a bácsi: —Hogy aludtál Nándor? ■— No, nem nagyon jól! Egész éjjel mindig felébredtem, mert nem esipett semmi. CLEAN FUN Vol. XVI. évfolyam. — No. 6. Detroit, Mich., Cleveland, 0. 1955 március 20. 51 — Ha jobban ismerném kis­asszony, megcsókolnám magát, — udvarol egy fiú egy lány­nak. — Ha megcsókolna, — vá­laszolja a leány, — mindjárt jobban megismerne. PÉNZÜGY — Aggodalmasnak látszol. Mi bajod van? — A kisfiam pénzügyi zava­rokkal küzd. — Ostobaság! Hiszen a gye­rek mindössze egyéves. — Igen. de lenyelt egy cen­tet. BIZTOS BENNE — Édesanyám, találtam egy féldollárost az utcán. Valaki elvesztette. — Biztos vagy abban, hogy valaki elvesztette? — Hogyne. Láttam, hogy egv bácsi kereste, de nem találta, mert én felkaptam a földről és zsebrevágtam.--------t s-------------­TUDJA — Oh, Jenőkém, a nők nem oly alantas gondolkozásnak, mint te gondolod. Vannak ma­gasabb ideáljaik is. mint a ruha. —Hogyne, tudom: A kalap.---------fi?; ------­TENGERPARTON — Mondja kérem, — kérdi Mexikóban a tengerparton egy külföld:, aki fürödni akar, — vannak itt cápák? — A cápáktól nem kell tarta­nia, mert itt nincsenek cápák, azok elmenekültek innen a kör­nyékről, mert félnek a kroko­diloktól. A SZÍNHÁZI IRODÁBAN — Tessék igazgató ur, — mondja a színésznő az igazga­tónak, — itt az .irás orvosom­tól, hogy ma nem tudok ját­szani. — Az ön orvosa félrevezette önt, amikor azt irta, hogy csak! ma, tehát egy nap nem tud játszani, mert ön egyáltalán nem tud játszani, eddig is csak a protektorai miatt adtunk önnek szerepet. JÓ VADÁSZ — Jóska. Jóska. — kiáltoz a vadászaton az egyik kocava­dász a másiknak. — Mit akarsz? — kiált viasza az erdőből a másik. —Nincs semmi bajod? —Nincs. — Akkor nem reád, hanem a szarvasra lőttem. Már azt hit­tem, hogy téged találtalak el.--------------------------­A LAKÓ — Magát nem érdekli, hogy a lakásokat drágítani akarják? — Nem, egyáltalán nem. Olyan mindegy, hogy 30 vagy 40 dollárt, nem tudok fizetni s a végén kítesznek, mert nem fizetek.---------£*»------------­ÖNISMERET — Mi? Maga mer még be­szélni? Maga hencegő fráter! Maga akar nálam több lenni? Vegye, kérem, tudomásul, hogy maga semmivel sem különb, mint én. Maga ökör!---------------------------------­ASSZONYOK — Tegnap láttam a férjedet az utcán. Nem vett észre. — Igen, mondta nekem.--------------------------­DUPLÁN PIHENT — Az éjszaka kétszeresen ki­pihentem magam. — Hogy csináltad? — Azt álmodtam, hogy pi­henek. — Hová sietsz? — Megyek az orvosomhoz. — Beteg vagy? — Igen azért megyek az or­voshoz. Ott beszélgetünk egy­mással. <) orvosságot rendel. Én nem veszem be és ismét egészséges leszek.--------va-5 -------­EZ MÁR BAJ — Tudod, Boriska, legjobb a tolakodó férfiaknak nem is felelni. — Igen ám, csakhogy a leg­többje oly félénk, hogy aztán igazán elmegy. MODERN VILÁG — Igazán modern időket élünk. — Hogy érted ezt? — Megy az utcán egy ember, utána egy autó s azután jön a mentőkocsi, mely az elgázolt embert a kórházba viszi.--------------------------­A POROS ASZTAL — Nézze Mari! Olyan poros ez az asztal, hogy bele tudom imi a nevemet! — Könnyű a nagyságos asz­­szonynak! Tud Írni!---------------------—------------------------------­MODERN LEÁNY — Apa, Miska megkérte a kezemet, — mondja Anna ha­zaérkező papájának. — Mondtad neki, hogy beszél­jen először velem? — kérdi az apja. - • —Igen. De azt felelte, hogy már beszélt veled s már ismer téged s dacára annak, hogy lá­tott téged s beszélt veled, mé­gis szeret s el akar venni fe­leségül.

Next

/
Thumbnails
Contents