Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1941

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET. A CSORNAI PREMONTREI KANONOKREND KESZTHELYI GIMNÁZIUMÁNAK (VIII. OSZTÁLYÁBAN REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1941-42. TANÉVRŐL. Közzéteszi: DR. SZALAY ALBIN a gimnázium igazgatója. ) Felelős kiadó : Dr. Szalay Albin. NYOMTATOTT SUJÁNSZKY LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN KESZTHELY,

Next

/
Thumbnails
Contents