Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1940

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET. A CSORNAI PREMONTREI KANONOKREND KESZTHELYI GIMNÁZIUMÁNAK (VIÍ_VIH. OSZTÁLYAIBAN REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1940—41. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : DK SZERECZ 131 RE Felelős kiadó: Dr. Szerecz Imre. Nyomatott Sujánszky László könyvnyomdájában Keszthelyen.

Next

/
Thumbnails
Contents