Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1939

DUNÁNTÚLI KAT. KERÜLET. A CSORNAI PREMONTREI KANONOKREND KESZTHELYI GIMNÁZIUMÁNAK (VI—VIII. OSZTÁLYAIBAN REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939-40. TANÉVRŐL. KOZZETKSZI : DIÍ. S Z E R E C Z IMRE A GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA. Felelős kiadó : Dr. Szereez Imre. Nyomatott a könyvnyomtatás feltalálásának 500-ik esztendejében Sujánszky László könyvnyomdájában Keszthely.

Next

/
Thumbnails
Contents