Premontrei katolikus gimnázium, Keszthely, 1938

SZOMBATHELYI TANKERÜLET. A CSORNAI PREMONTREI KANONOKREND [KESZTHELYI GIMNÁZIUMÁNAK (V—VIII. OSZTÁLYAIBAN REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1938—39. TANÉVBŐL. KÖZZÉTESZI: DK SZERECZIMRE A gimnAztum igazgatója. nfm ^ í? ADHATÓ O Felelős kiadó : Dr. Szerecz Imre. Nyomatott Sujánszky László könyvnyomdájában Keszthely.

Next

/
Thumbnails
Contents