Evangélikus kerületi liceum, Késmárk, 1917

22 székesfehérvári egyháznak templomépitésre 20 koronát, az alsószelezsényi egyháznak 20 koronát és a tátraaljai egyházmegye gyámintézetének 20 koronát. Folyó költségekre 1 kor. 81 fill,, a fennmaradó 35 koronát pedig a tökéhez csatolta. A gyámintézet vagyona 363 kor. 85 fill. Közli : BINDER Jenő, vallástanár. 9. Ösztöndíjak, pályadíjak. 1. Schmecksi Rainer György-féle ösztöndíj. Alaptőke 10.000 forint. Jelenlegi állása 20.000 korona. Megkapták : Faigei András, Hajts Bálint, Szokol Károly, Zimann László I. o. t 25 kor., Bethlenfalvy József, Bojárszky Jenő, Okályi Géza, Fischl Ödön II. o. t. 30 — 30 kor.-val; Zimann Zoltán III. o. t. 35 kor.; Lumtzer Győző IV. o. t. 35 kor.; Bruckner Zoltán, Lux Ödön, Paulinyi Pál V. o. t. 45—45 kor.-val ; Kottler Kornél, Rechnitz Dezső, Schmőr Aurél, Tremba Mihály VI. o. t. 50—50 kor.-val; Ludmann László VII. o. t. 55 kor.; Bruckner Győző, Riesz Tivadar VIII. o. t. 60- -60 kor.-val. 2. Wéber Mihály-féle jutalomdíj. Alaptőke 407'12 p. forint. Jelenlegi állás 1147 kor. 75 fill. Megkapta 36 kor.-val Ruhmann Kornél V. o. t. 3. Dr. Stenczel Sándor-féle ösztöndíj. Alaptőke 1000 forint. Jelenlegi állása 2305 kor. 51 fill. Megkapták: Gally Ottó III. o. t., Scheriíel Lajos V. o. t. 40—40 kor.-val. 4. Demitter Sámuel és Júlia-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. Je- enlegi állása 50 kor. 31'fill. Megkapta 9 kor.-val Tátray Elemér III. o. t. 5. Koller Károly-féle ösztöndíj. Alaptőke 210 forint. Jelenlegi állása 629 kor. 91 fill. Megkapta 20 kor.-val Scholcz Pál IV. o. t. 6. Palcsó István-féle ösztöndíj. Alaptőke 210 forint. Jelenlegi állása 684 kor. 17 fill. Megkapta 20 kor.-val Teichner Ernő VI. o. t. 7. Scholtz Frigyes-féle jutalomdíj. Alaptőke 200' forint. Jelenlegi állása 610 kor. 49 fill. Megkapta 20 kor.-val Wawrek László VIII. o. t. 8. Weisz Vilmos és Amália-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. Je­lenlegi állása 464 kor. 96 fill. Megkapta 18 kor.-val Holländer Artur VI. o. t. 9. Napravszky Zsuzsanna-féle ösztöndíj. Alaptőke 500 forint. Jelen­legi állása 4875 kor. 75 fill. Megkapták : Neupauer Árpád, Komjáthy Dezső, Scholtz Kornél VI. o. t., Czihák Károly V. o. t., Scholtz Hugó VII. o. t., Rudnaí Béla VIII. o. t. 30—30 kor.-val. 10. Clementisz István-féle ösztöndíj. Jelenlegi állása 1728 kor. 77 fill. Megkapták: Them János II. o. t., Csink Gyula VIII. o. t. 30—30 kor.-val. 11. Horváth Stansith Borbála de Grádecz-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. Jelenlegi állása 774 kor. 79 fill. Megkapta 25 kor.-val Rámesz- dorfer László VI. o. t. 12. Ujházy Dániel-féle ösztöndíj. Alaptőke 1000 forint. Jelenlegi ál­

Next

/
Thumbnails
Contents