Evangélikus kerületi liceum, Késmárk, 1915

53 Tremba Mihály IV. o. t. 35-35 koronával, Scholcz Hugó V. o. t. 45 koro­nával, Bruckner Viktor, Kául István, Ruhmann Lajos, Riesz Tivadar VI. o. t. 45—45 koronával, Bruckner Károly, Lechner István VII. o. t. 55-55 koro­nával, Ambrózy Géza, Hlavács Samu Vili. o. t. 65-65 koronával. 2. Wéber Mihály-jutalomdíj. Alaptőke 407'12 p. frt. Jelenlegi állása 113L49 K. Megkapta 40 koronával Topperczer Pál V. o. t. 3. Dr. Stenczel Sándor-ösztöndíj Alaptőke 1000 frt. Jelenlegi állása 229L26 K. Megkapták egyenként 45 K-val Stenczel Zoltán IV. o. t. és Tittes György VII. o. t. 4. Demitter Sámuel és Julia-ösztöndíj. Alaptőke 200 frt. Jelenlegi állása 950'56 K. Megkapta 10 koronával Koch Aurél III o. t. 5. Koller Károly-ösztöndíj. Alaptőke 210 frt. Jelenlegi állása 624'93 K. Megkapta 24 koronával Rámeszdorfer Miklós II. o. t. 6. Palcsó István-ösztöndíj. Alaptőke 210 frt. Jelenlegi állása 674'59 K. Megkapta 24 koronával Grün Albin VII. o t. 7. Scholtz Frigyes-juialomdíj. Alaptőke 400 K Jelenlegi állása 607'32 K. Megkapta 24 koronával Wawrek László VI. o. t. 8. Weisz Vilmos és Amália-ösztöndíj. Alaptőke 200 frt. Jelenlegi állása 463'97 K. Megkapta 18 koronával Holländer Artur IV. o. t. 9. Napravszky Zsuzsanna-ösztöndíj. Alaptőke 500 frt. Jelenlegi állása 4830'82 K. Megkapták egyenként 30 koronával Laczkó Győző VI. o. t., Rudnai Béla VI. o. t. Han-.za Andor VII. o. t. Órás Károly VII. o. t. Czir- besz Endre VIII. o. t. Engelmayer Jenő VIII. o. t. 10. Clementisz István-ösztöndíj. Jelenlegi állása 1717'42 K. Meg­kapták egyenként 33 koronával Nitsch Mihály VII. o. t., Csink Gyula VI. oszt tán. 11. Horváth Stansith Borbála de Grádecz-ösztöndíj. Alaptőke 200 frt. Jelenlegi állása 767'43 K. Megkapta 30 koronával Gasperik Gyula VII. o. t. 12. Ujházy Dániel-ösztöndíj. Alaptőke 1000 frt. Jelenlegi állása 3577'48 K. Megkapták egyenként 33 koronával Báthory András I. o. t., Gally Ottó I o. t., Szuttor Lajos és Neupauer Árpád IV. o. t. 13. Rozmány Rezső-alapítvány. Alaptőke 500 frt. Jelenlegi állása 1114'59 K. Megkapta 40 koronával Kiss Nándor VII. o. t. 14 Kégel Árpádné szül. Szaniszlo Ella-alapítvány. Alaptőke 3000 K. Jelenlegi állása 3127 29 K. Megkapta 120 koronával Nyemecz János IV. o. t. 15. Éhn Károly-ösztöndíj. Jelenlegi állása 223650 K. Megkapta ,86 koronával Hrobon János VII. o. t. 16. Gretzmacher Gyula-alapítvány. Alaptőke 1000 K. Jelenlegi állása 1017 73 K. Megkapta 35 koronával Serfel Lajos III. o. t. 17. Kiszely Ervin-alapítvány. Alaptőke 745'12 K. Jelenlegi állása 848'82 K. Megkapta 20 koronával Jóny Elemér 1. o. t.

Next

/
Thumbnails
Contents