Evangélikus kerületi liceum, Késmárk, 1915

54 18. Klein Pál-alapítvány. Alaptőke 577 66 K. Jelenlegi állása 633'39 K, Megkapta 20 koronával Lechner István VII o. t. 19. Zvarinyi Sándor-alapítvány. Alaptőke 617'21 K. Jelenlegi állása 730'67 K. Megkapta 20 koronával Wild Bertalan VIII. o. t 20. Kobialka János-alapítvány. Alaptőke 1000 K. Jelenlegi állása 1042'47 K. Megkapta 40 koronával Komjáthy Dezső IV. o. t. 21. Genersich János-alapítvány. Alaptőke 2000 K. Jelenlegi állása 2069'97 K. Megkapták egyenként 40 koronával Juriczek János III. o. t., Rechnitz Dezső IV. o. t. 22. Dr. Gretzmacher György-alapítvány. Alaptőke 2000 K. Jelenlegi állása 2064'32 K. Megkapta 45 koronával Hlavács Samu VIII. o. t. 23. Gróf Teleky-Roth Johanna-alapítvány. Az egyet. ág. h. ev. ösztöndíjosztó bizottság határozatából ez évben megkapták egyenként 65 koronával Bruckner Károly VII. o. t„ Ambrózy Géza VIII. o. t. 24. Péczely József-pályadíj. Alaptőke 500 frt. Jelenlegi állása 4248'76 K. A tanévi kar a f. tanévben a következő tételt tűzte ki: A : reformáció ha­tása hazánk társadalmi és politikai viszonyaira. Beérkezett egy pályamű, mely a 108 K. jutalomra érdemesnek találtatott. Szerzője : Engelmayer Jenő VIII. o. t. 25. Jóny Tivadar-féle két 50 K-ás pályadíj. Alaptőke 1915. dec. 31-én 3119'26 K. Beérkezett 4 pályamű, ezek közül a „Falun 1 és „Epilógus“ cimü költemény 25-25 K. pályadíjat kapott. Szerzőjük : Gasperik Gyula VII. o. t. 26. Jutalmak. Murczkó Endre tart. hadnagy két, a magyar történe­lemből kiváló tanuló részére 10-10 K. jutalomdíját küldött. — Megkapták : Oetter György IV o. t. és Gresch Géza III. o. t. 10. Külső ösztöndíjak. 1. Planitz Károly-ösztöndíj leibiqzi születésű és ott lakó r. kath. ta­nulók számára. Megkapták: Szopkó László VI. o. t. 300 K. Kosztrzewa Géza VI. o. t. 300 K. Borimszky János IV. o. t. 300 K. Scharnitzky Győző IV. o. t. 200 K. Szopkó Jenő II. o. t. 200 K. Szopkó Károly II. o. t. 200. — Összesen 1500 K. 2. Scholcz Roxer Anna-alapítványból a leibiczi ev. egyháztól kaptak: 1. Csink Gyula VI. o. t. 80 K. Ludmann László V. o. t. 100 K. Fábry Dezső IV. o. t. 80 K. Kottler Kornél IV. o. t. 100 K. Lumtzer Viktor II. o. t. 100 K. Összesen 460 K. 3. Böhm Nándor-féle lőcsei ösztöndíj. Megkapta 180 k.-val Grün Albin VII. o. t. 4. A jövedékbirság-alapból 200 K. ösztöndíjat nyert Brtko Lajos I. o. t. 5. Thanhoffer-féle ösztöndíj. 600 K-val megkapta Somogyi Than- hoffer Zsolt V. o. t.

Next

/
Thumbnails
Contents