Evangélikus kerületi liceum, Késmárk, 1914

59 Egyenlő minőség mellett szepesruszkinóczi születésű előnyben részesülhet.« Megkapta 20 koronával: Lopusny Samu VIII. o t. 8. Weisz Vilmos és Amália-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. Jelenlegi állása 463 kor. 35 fill Alapította Weisz Miksa, budapesti lakos szülei nevére 1885-ben. »A tőke kamataiból évenként vallásra való tekintet nélkül egy szegény gimnáziumi tanuló segélyeztessék. Egyenlő körülmények között a zsidó vallásának nyujtassék az előny«. Megkapta 13 koronával: Tremba Mihály II. o. t. 9. Napravszky Zsuzsánna-féle ösztöndíj. Alaptőke 5000 forint. Jelen­legi állása 4797 kor. Alapította Napravszky Jánosné szül. Grausz Zsuzsánna, Miskolczon, 1828-ban. A tőke kamatai évenként liceumi felsőbb osztálybeli, tudományokban és jó erkölcsökben magát kitüntető 6 szegény tanulónak osztandók ki. Alapító és férje családjából származók, ha a felsorolt kellé­kekkel bírnak, előnyben részesítendők. Megkapták egyenként 30 koronával: Laczkó Győző V. o. t., Hamza András és Órás Károly VI. o. t, Czirbesz Endre, Engelmayer Jenő és Hlavács Samu VII. o. t. 10. Clementisz István-féle ösztöndíj (Alapító-levél nem volt feltalál­ható.) Két főgimnáziumi, elsősorban gömörmegyei tanuló részére. Jelenlegi állása 1707 kor. 38 fill. Megkapták egyenként 33 koronával: Nitsch Mihály VI. o. t., Hopkó Pál VIII. o. t. 11. Horváth Stansith Borbála de Grádecz-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. Jelenlegi állása 763 kor. 46 fill. Alapította márkus- és batizfalvi Máriássy Ágost, késmárki liceumi felügyelő, édes anyja emlékére Márkus- falván 1840-ben. A tőke kamatai évenként valláskülönbség nélkül a líceum felsőbb osztályaiba járó, nem magyarajkú tanulónak adandók ösztöndíjul, aki magát a magyar nyelv és irodalomban kitüntette. Megkapta 30 koronával: Gasperik Gyula VI. o. t. 12. Ujházy Dáníel-féle ösztöndíj Alaptőke 1000 forint. Jelenlegi állása 3556 kor. 79 fill. Alapította Ujházy Dániel János Hollólomniczon 1778-ban. A toké kamatai évenként alsó osztálybeli szorgalmas, keresztyéni jö erkölcsű tanulóknak osztandók ki. Megkapták egyenként 33 koronával: Lux Ödön II. o. t., Serfel Pál és Szuttor Lajos III. o. t. és egyenként 16'50 koronával : Scholtz Pál és Wodilla Pál 1. o. t. 13. Rozmány Rezső-alapítvány. Alaptőke 500 forint. Jelenlegi állapota 1105 kor. 38 fill Alapították Antal József és neje szül. Kiss Hermin, abauj- szántói lakosok, 1895-ben Késmárkon elhunyt fiúk emlékére oly célból, hogy »a tőke kamatai évenként a tanári testület javaslata alapján a záróünnepély alkalmával szolgáltassanak ki a liceum egyik evang. vagy református vallású, szegénysorsú, jeles előmenetelt tanúsító, jó magaviseletü tanulójának«-

Next

/
Thumbnails
Contents