Evangélikus kerületi liceum, Késmárk, 1913

1.18 Jelenlegi állapota 3091 K 03 fill. Állapította 1910. február 23-án Kégel Árpád, javorinai jószágigazgató neje oly célból, hogy kamatait jávorinál illetőségű, szegénysorsú tanuló kapja. Ha ilyen nincs, bármely más tanuló. Megkapta 120 K-val Nyemecz János II. o. t. (mint javorinai illetőségű). 15. Éhn Károly-féle ösztöndíj. Egy a magyar, német és tót nyelvben jártas tanulónak. Az alaptőke jelenleg 2231 K 78 f. Megkapta 86 K-val Tatár Miloszláv VIII o. t. 16. Gretzmacher Gyula-alapítvány. Alaptőke 577 K 69 f. Jelenlegi állapota 617 K 87 f. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba vonulásakor tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév végén oly jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalmazására fordíttas- sanak, aki a latin nyelvber és irodalomban kiváló előmenetelt tanúsított. A kamatokból azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként jutalom­díjra, a fennmaradó kamatok pedig a tőkéhez csatolandók, míg 1000 K-ra nem növekedik. Megkapta 20 K-val Lersch Márton I. o. t. 17. Kiszely Ervin-alapítvány. Alaptőke 577 K 69 f., melyhez hozzá­járul a 40 éves jubileum alkalmával gyűjtött 167 K 45 f. is, összesen 745 K 12 fi Jelenlegi állapota 815 K. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba vonulásakor, tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév végén oly jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalma­zására fordíttassanak, aki a mennyiségtanban kiváló előmenetelt tanúsított. A kamatokból azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenkint jutalom­díjra, a fennmaradó kamatok pedig a tőkéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra nem növekedik. Megkapta 20 K-val Wawrek László IV. o. t. 18. Klein Pál-alapítvány. Alaptőke 577 K 66 f. Jelenlegi állapota 617 K 86 f. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba vonulásakor, tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév végén oly jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalmazására fordíttassanak, aki a természettanból kiváló előmenetelt tanúsított. A kamatokból azonban egy­előre csak 20 K fordítandó évenként jutalomdíjra, a fennmaradó kamatok pedig a tökéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra nem növekedik Megkapta 20 K-val Riesz Etnő VII. o. t. 19. Zvarinyi Sándor-alapítvány. Alaptőke 617 K 21 f. Jelenlegi álla­pota 664 K 55 f. Alapították nevezett tanár úr nyugalomba vonulásakor tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév végén oly jó erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalmazására fordít­tassanak, aki a történelemben kiváló előmenetelt tanúsított. A kamatokból azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként jutalomdíjra, a fennmaradó kamatok pedig a tőkéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra nem növekedik. Megkapta 20 K-val Wild Bertalan VI. o. t.

Next

/
Thumbnails
Contents