Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1893

57 Ináncsy Elemér, ev. ref., Fülesd, Szatmár in. Király László, ág. h , Szent-Iván, Liptó m. Kopper Adolf, izr., Ménhárd, Szepes. Kubínyi Albert, ev ref., Ujfehórtó, Szabolcs m. Kubínyi Zoltán, ev. rof., Ujfehórtó, Szabolcs m. Lám Frigyes, ág. h , Késmárk, Szepes. Marczelly Kornél, ág h., Ménhárd, Szepes m Medzihradszky Lajos, ág. h, Alsó- Kubin, Árva m. Nábráczky Béla, r. kath , Nádudvar, Hajdú m. Rácz Gyula, ev. ref, Buly, Szabolcs. Rigelhaupt Emil, izr , Karkova, Ga- liczia Rokosínyi János, ág h , Mogyoród, Zólyom m. Ruppeldt Milos, ág. h., Szent-Miklós, Liptó m. Scholcz Jenő, ág h , Leibicz, Szepes. Skripényi Emil, ág. h., Lesztinye, Árva m. Szentmiklósi Jenő, ev. ref., Szakoly, Szaboles m. Szikora Vilmos, ág. h., Jólsva, Göinőr. Szopko Győző, ág. h , Késmárk, Szép. *Szrogh Lajos, ev. ref., Geleje, Borsód. Topperczer Adolf, ág. h., Stadló, Ga- liczia. Török Károly, r. k., Kökényes, Már- maros m. Varga Antal, r. k.,Gölniczbánya,Szep. Visnyi Lajos, ág. h.. Nómet-Lipcse, Liptó m. Walter Elek, ág. h, Szepes-Szombat. Weisz Béla, ág. h., Béla, Szepes m. Magánta nuló: Wittchen Ernő, á. h., Szepes-Szombat Összesen: 38 tanuló. IV. osztály. Alexander József izr., Leibicz, Szepes Blási János, ág. h., Nagy-Szalók, „ Chamilla Miklós, g. k., Tótfalu, „ Erdő Béla, ev. ref, Técső, Mármaros. Fiedler Rezső, ág. h., Lucsivna, Szép. Goldmann Samu, izr., Topporcz, Szép. Grób Aladár, ág. h., Szepes-Szombat. Hercz Armin, izr., flaligócz, Szepes Ilunfalvy Gyula, á. h., Késmárk, „ Húsz Ödön, ág. h., Felka, „ Kálmánchey Endre, ev. ref., Uj- Fehértó, Szabolcs m. Kálmánchey Ignácz, ev. ref, Uj- Fehértó, Szabolcs m Kiszelly Géza, á. h., Késmárk, Szepes. Koromzay Andor, á h., „ „ Kovaliczky Albin, g. k., Szt-Póter, Sáros megye. Lévay Gyula, ev. ref, Debreczen, Hajdú m. Lehotzky Imre, ág. h., Király-Lehota, Liptó m. **Meltzer Gusztáv, ág h., Leibicz, Szepes m. Mussoni Antal, r. k., Poprád, Szepes. Nyiri Dániel, ev. ref., Szászfa, Abauj- Torna m. *Novák Lajos, ág. h., Bodzás, Arad. Pucsok Kálmán, r. kath , Tornallya, Gömör m. Reim Iván, r. k.. Debreczen, Hajdú. Rokiczky Kornél, g. k., Felső-Cse- binye, Zemplén m Schiff Lipót, izr., Hunfalu, Szepes. Stefány Gyula, r. k., Késmárk, Szepes. Sólyom Károly, ev. ref., Nagy-Rábe, Biharmegye. Strauch Jenő, á. h., Kis-Szeben, Sáros. Vitányi Miklós, ev. ref, Szerencs, Zemplén m. Vrchovszky József, ág h , Malaczka, Pozsony m. Wünschendorfer Aladár, ág. h., Pop­rád, Szepes m. Zempliner Arthur, izr., Gergelak, Sáros m. Magántanuló: Konrád Dezső, ág. h., Szeghalom, Békés megye. Összesen: 33 tanuló. V. osztály. Altmann Jakab, izr., Jakabfalva,Liptó. *) Kilépett. **) Kizáratott.;

Next

/
Thumbnails
Contents