Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1885

A késmárki evang. kerületi LYCEUM ÉlTlSITfÉlY! az 188B|6-ik évre melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogóit, általában a nevelés­ügy barátait a folyó évi Junius hó 26-án, délelőtt II órakor tartandó zdzílr mcp 6 ííjzc tisztelettel meghívja Gr rósz E r n ö igazgató-tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents