Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1883

A késmárki evang. kerületi LYCEUM ERTESITVENYE melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogóit, általában a nevelés ügy barátait a folyó évi Junius 28-ikán délelőtt 10 órakor tartandó zdzih mcpcCijzc tisztelettel meghívja, igazgató tanár Késmárk. NYOMATOTT SA’JTEH ÉS SCHMIDT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, az 1883l4-ik évre Gr rósz E r íi ó

Next

/
Thumbnails
Contents