Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1882

A késmárki evang. kerületi LYCEUM ÉRTESÍTVÉN YE melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogóit, általában a nevelés ügy barátait a folyó évi Junius 26-ikán délelőtt 10 órakor tartandó zdx-üi vi icpcíyzc tartandó a lyceum felügyelőségének nevében és tnegbizásából tisztelettel meghívja igazgató tanár. Késmárk. KYC HATOTT SAÜTKR ÉS SCHMIDT K Ö NT VH YO HD AJ A BAH. az 18823-ik évre es ugyan azon napon délután 3 órakor a lyceum nagytermében lycealis közgyűlésre EE03Z ERIID

Next

/
Thumbnails
Contents