Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1881

LYCEUM ÉRTESITVÉNYE az 18 V it évre meíylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogóit, általában a nevelés­ügy barátait a folyó évi junius 24-ikén, délelőtt 10 órakor tartandó zárünnepélyre és junius 25-én délután 3 órakor a lyeealis nagyteremben tartandó lyeealis közgyűlésre melynek tárgyaihoz tartozik: A lyc. igazgató, alumneumi és eonvietusi gondnokok választása; tisztelettel meghívja üal’coó clotván, igíyrgató tanár. KÉSMÁRK. NYOMATOTT SAUTER ÉS SCHMIDT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1882. A késmárki evang. kerületi

Next

/
Thumbnails
Contents