Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1880

A késmárki evang. kerületi LYCEUM ERTESITVÉNYE az I880|8i-ik évre, melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogóit, általában a nevelés­ügy barátait a folyó évi junius 24-ikén, délelőtt 10 órakor tartandó sarünnopélyre és június 26-án délután 3 órakor a lycealis nagyteremben tartandó lyeealis közgyűlésre, melynek tárgyaihoz tartozik : 1.) A lyc. felügyelő választása; 2.) Az igazgatói hivatal betöltési módozatának megállapítása, tisztelettel meghívja Satcoó chtván, igazgató tanár. KÉSMÁRK, NYOMATOTT SAUTER ÉS SCHMIDT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1881.

Next

/
Thumbnails
Contents