Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1879

A késmárki evang. kerületi LYCEDM ÉRTE SITVÉNYE az 18ra|eo-it évre, melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogói, általában a nevelésügy barátai a folyó évi junius 24-ikén, délelőtt 10 órakor tartandó zárünnepélyre és ugyanazon nap délután 3 órakor a lycealis nagyteremben. tartandó lycealis közgyűlésre ezennel tisztelettel meghivatnak. Pales© István, igazgató tanár. KÉSMÁRK, NYOMATOTT SAUTEK ÉS SCHMIDT ÁLTAL. 1 QŰA

Next

/
Thumbnails
Contents