Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1878

A késmárki evang. kerületi LYCEUM ÉRTÉS ITVÉ NYE az lSTVik évre, melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogói, általában a nevelésügy barátai a folyó évi 24-ikén, délelőtt 10 órakor tartandó zárünnepélyre és ugyanazon nap délután 3 órakor n, lycealis nagyteremben tartandó lycealis közgyűlésre ezennel tisztelettel meghivatnak. $ e h e X e ss Völgye#» igazgató tanár. jS" KASSA, Nyomatott Köreit és Scharf kő- és könyvnyomdájában. 1879.

Next

/
Thumbnails
Contents