Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1877

A késmárki eyang. kerületi LYCEUM ÉRTESÍTVÉN YE az 1877L-ik évre, melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogói, általában a nevelésügy barátai a folyó évi junius 25-ikén, délelőtt 10 órakor tartandó zárünnepélyre és ugyanazon nap délután í=5 órakor a lycealis nagyteremben tartandó lycealis közgyűlésre ezennel tisztelettel meghivatnak. ScJioUz igazgató tanár. KASSA, NYOMATOTT KÓSCH ÉS SCHARF KÖ- ÉS KÖNYVNYOíinAjiBAN. 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents