Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1876

A késmárki evang. kerületi LYCEUM ÉRTESITVÉNYE az 18T7-ik évre, melylyel egyszersmind nevezett intézet t. oz. pártfogói, általában a nevelésügy barátai a folyó évi junius 26-ikán, délelőtt 10 órakor tartandó zárünnepélyre és ugyanazon nap délután 3 órakor íi lycealis nagy teremben tartandó lycealis közgyűlésre ezennel tisztelettel meghivatnak. S o k o i c * Frigye*, igazgató tanár. KASSA, NYOMATOTT KOSCH ÉS SCHAItF KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN'.

Next

/
Thumbnails
Contents