Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1875

A késmárki evang, kerületi LYCEUM ÉRTESÍTVÉN YE az 18TVik évre, melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogói, általában a nevelésügy barátai a folyó évi junius 25-ikón délelőtt 10 órakor tartandó zárünnepélyre és ugyanazon nap délutáni3ómikor a. nagyteremben tartandó lycealis közgyűlésre ezennel tisztelettől meghivatnak. $ 'O 1 c » 3? x i wt v e #* igazgató tanár. KASSA, v NYOMATOTT KÓSCH ÉS SCHAltF KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. l!S70.

Next

/
Thumbnails
Contents