Evangélikus kerületi lyceum, Késmárk, 1874

A késmárki evang. kerületi L YCEUM ÉRTESITVÉ NYE l.ST'.-ik évre, mellyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. pártfogói, általában a nevelésügy barátai a folyó évi junius 23-kán délelőtt 9 órakor tartandó ünnepélyes közvizsgára és ugyanazon nap délutáni 3 órakor a ly •» nagyteremben tartandó lycealis közgyűlésre ezennel tisztelettel meghivatnak. KASSA. J'íYO MATOTT KOSCH SCHARF KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁDBAN.. 1R75. $0U« igazgató tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents