Evangélikus egyházkerületi lyceum, Késmárk, 1873

I. Lycciinii tisztviselők következő t. ez. urak. Helybeli felügyelő: Schwarcz Károly. Helyettes helybeli fel­ügyelő : Dr. Lám Frigyes. Vidéki felügyelők: Eerzeviczy Egyed, Eerzeviczy Titus, Görgey Kor ítél, Sponer Tivadar. Pénztárnokok: Kéler Pál, Lmnczer Károly, Stenczel Tivadar, Dr. Tátray Gergely. Az uj alapítvány gondnoka: Stenczel Hugo. II. Tanári kar. 1. Solcz Frigyes, igazgató; előadta a magyar nyelvet és irodal­mat az V. VI. VII. VIII., a német nyelvet és irodalmat a VIII., a törté­netet a VI. VII. VIII. osztályban hetenkint 21 órában. Convictusi gondnok, könyvtárnok. 2. Dlhányi József, a tisztes öreg, ki 5 hó múlva tanári működé­sének 50-ik évfordulóját megüli, Sajó-Gömörön 28 évig és 9 hóig mint tanár ephorus és igazgató áldással működött; Késmárkon 1853. aug. óta az algymnásiumban a latin, magyar és szláv nyelv tanítását buzgón és sikerrel folytatja, rendes tanár; előadta a magyar nyelvet az I., a latin nyelvet az I. II. osztályban; a tót nyelvet a szláv ajkú tanulóknak hét. 16 órában. Az I. osztály főnöke. 3. Fűrész Ferencz, rendes tanár, előadta a természettudományo­kat az V. VI., mennyiségtant az V. VII., természettant a VIII. osztályban hét. 16 órában. A VII. osztály főnöke ; a múzeum őre. 4. Gretzmacher Gyula, rendes tanár, előadta a német nyelvet az I. II., vallástant a III., a latin nyelvet a III. IV. osztályban hét. 20 órá­ban. A II. osztály főnöke. 5. Grosz Ernő, rendes tanár, előadta a latin nyelvet az V. VI. VII. VIII. osztályban hét. 20 órában. Az V. osztály főnöke, a magyar önképezde elnöke. 6. Kiszelly Ervin, rendes tanár, előadta a mennyiségtant a III. IV. VI., a magyar nyelvet a II. III. IV., a német nyelvet a III. osztályban hét. 22 órában. A III. osztály főnöke, a szabadkézrajz tanára, a tanári értekezletek jegyzője. 7. Koller Károly, rendes tanár, előadta a természettudományokat a I. II. III. IV., vallástant a II. IV., a német nyelvet a IV., természettant a IV. osztályban hét. 20 órában. A IV. osztály főnöke, a nyugdíjintézet gondnoka, a múzeum őre. 8. Palcsó István, rendes tanár, előadta a görög nyelvet az V. VI. VII. VIII., történetet az V., természettani földrajzi a VII. osztályban hét. 21 órában. A VI. osztály főnöke, alumnenmi gondnok, könyvtárnok.

Next

/
Thumbnails
Contents