Evangélikus egyházkerületi lyceum, Késmárk, 1873

A késmárki hi It. svai. entózteileti Ljceii ERTES1TVENYE 1873/4-ik évre melylyel egyszersmind nevezett intézet t. c. pártfogói, általában a nevelésügy minden barátai a folyó évi július 1-én, délelőtt 9 órakor tartandó ünnepélyes közvizsgára és ugyanazon nap délutáni 3 órakor a lyoealis nagyteremben tartandó Lycealis közgyűlésre ezennel tisztelettel meghivatnak. Solcz Frigyes, igazgató tanár. Kassán, „PaNNONIA“-KÖNYYNYOMDA És KIADÓ-RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL. 1874.

Next

/
Thumbnails
Contents