Evangélikus egyházkerületi lyceum, Késmárk, 1872

I késmárki ág. h. evang. egyházkerületi Lyceum ÉRTESITVÉNYE c) ísr-lrt-ilí évre, melylyel egyszersmind nevezett intézet t.ez. pártfogói, általában a nevelésügy minden barátai a f. évi junins 24-kén, délelőtti 8 órakor tartandó y, ■ közvizsgára és ugytinazön nap délutáni 3 órakor a lycealis nagyteremben * % tartandó ^ tanárválasztó közgyűlésre * ezennel tisztelettel meghivatnak. jSoLCZ j^RIGYES, igazgató tanár. KASSÁN, „PaNNONIA“-KÖNYVNYOMDA És KIADÓ-RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL. 1873.

Next

/
Thumbnails
Contents