Evangélikus egyházkerületi lyceum, Késmárk, 1870

A I t ; ! » : melylyel egyszersmind nevezett intézet t. ez. IPái*tfögó általában a nevelésügy minden barátai iA . —' • ~ '• ■ .1 i , <v ■ ifi c wmaitmn,6ftaci-.; • • i ~ . •*" " *‘ryi ’«ii !*• • • r**s "“****"* ^ a f. évi Junius 27-kén délelőtti 8 órakor tartandó Közvizsgára és f. évi Junius 28-kán délelőtti 9 órakor a lycealis nagy teremben tartandó lyceális liözgyülésre ezennel tisztelettel meghivatnak. Eperjes, 1871. Eelsomagyarországi első ipar- és hitelbank könyvnyomdája. ttriffi 1.1. nq . iflláMl Lpi ÉRTESITVÉNYE t8í°il-re,

Next

/
Thumbnails
Contents