Evangélikus egyházkerületi lyceum, Késmárk, 1867

KÉSMÁRK! ÁG. HITV. EV. EGYHÁZ KERÜLETI LYCEUMRÓL 186’|, TANÉVBEN, MELYI.YEL EGYSZERSMIND NEVEZETT INTÉZET T. CZ. PÁRTFOGOL A F. ÉV JUNIUS 22-kén DÉLELŐTTI 8 ÓRAKOR TARTANDÓ F. ÉV JUNIUS 23-kán D. E. 9 ÓRAKOR A LYCEAL1S NAGY TERMÉBEN TARTANDÓ LYCEALIS KÖZGYŰLÉSRE TISZTELETTEL MEGHÍVATNAK. ERTESITVBIVY

Next

/
Thumbnails
Contents