Újpesti Napló, 2012 (6. évfolyam, 1-43. szám)

2012-01-12 / 1. szám

Újpesti Párbeszéd Általánossá tennék a rákszürésta nőgyógyászaton Kiszélesítik az ellátást Az elmúlt év őszén lett a Görgey úti járóbeteg szakrendelők tulajdono­sa az önkormányzat. Sorozatunkban Dr. Hintalan Albert osztályvezető fő­orvost, több évtizede praktizáló szü­lész-nőgyógyász, aneszteziológus in­tenzív terápiás szakorvost kérdeztük a változásokról.- A felkérés, hogy vegyem át a szakrendelés vezeté­sét, meglepett, mert nem dolgoztam még rendelő- intézetben. A fenntartó önkormányzat és dr. Varga József igazgató bizalmát látva belevágtam. A gyó­gyító munka mellett az eltelt 2 hónap az elemzés mellett tervezéssel telt - mondja a főorvos. Szük­ség van a korábban meglévő orvos létszámmal mű­ködő rendelőintézeti háttér megtartására a nőgyó­gyászaton, ez napi három, 6 órás rendelést jelent. 2011-ben a nőgyógyászat betegforgalma elérte a 24 ezret. Minden harmadik, negyedik újpesti hölgy megfordul a rendelésen - kommentálja a főorvos. A szülészet-nőgyógyászat speciálisan az a terület, amely nem létezhet kórházi háttér nélkül. Mivel Új­pesten megszűnt a Szülőotthon, az újpesti nőbe­tegek számára az egynapos sebészet jelentheti ezt a hátteret. - Az elmúlt években az egynapos sebé­szetünk a Városi Kórházban, majd a Károlyi Kórház­ban írt vargabetű után az Árpád Kórházban műkö­dik. A sebészet tavaly 900 nőgyógyászati-urológiai beteget látott el, ami szintén beszédes adat. Az ide­ális egy poliklinikai háttér lenne, ahol a szülés leve­zetésére is nyílna lehetőség. A hitvallása szerint a szűrővizsgálatok és a méhnyakrák megelőzésének, a fiatalok egészség- védelmének kiemelt szerepet tulajdonító főorvos ezért a rendelőintézet keretei között szeretné el­érni alapellátásként a nőgyógyászati rákszűrés ál­talánossá tételét. További lépésként az egykoron forradalmian újnak számító, Újpesten létrejövő menopauza és oszteoporózis szakambulancia ki- szélesítését. A sorból nem maradna ki a teenager ambulancia sem, amely egykoron az önkormány­zat támogatásával indult, majd vált országosan is ismertté. - B. K. Ön is szavazhat az Astellas—díjra! Újpesti gyógyítók a döntőben Az országos merítésit Év Orvosa 2011 jubile­umi Astellas-díjra öt Újpesten és Újpestért dolgozó orvosra érkezett jelölés. Az Astellas- díj zsűrije mind az öt orvost a döntőbe jut­tatta. Hogy a betegtörténetek alapján az Év orvosa pályázat közönségdíját ki nyeri el, in­ternetes szavazással dől el. A www.astellasazorvosokert.hu oldalon 2012. ja­nuár 25-ig minden nap egyszer lehet szavazni a jelöl­tekre, köztük az öt, újpestieket gyógyító orvosokra: Dr. Csíki Árpád felnőtt háziorvos (1985 óta újpesti háziorvos). Dr. Erdei Zsuzsanna gyermek háziorvos (1983 óta újpesti gyermekorvos), Dr. Jerger András szülész-nőgyógyász főorvos (1982 óta a Szakorvosi Rendelő, bezárásáig a szü­lőotthon, jelenleg a MH Honvéd Kórház orvosa), Dr. Pácz Ferenc gyermekgyógyász (1974 óta a Bethesda Gyermekkórház orvosa), Dr. Sztanek Edit fogszakorvos (1966 óta a Szak­orvosi Rendelő orvosa). Egyszerre több orvosra is adható szavazat. Sza­vazzon Ön is minden nap, hogy Újpest kiváló orvosai kapják ezt a rangos kitüntetést! Hol tart az SZTK felújítása? Mérleget készítettünk, mi készült el eddig, s mi következik. Az SZTK épületében folyó felújí­tás előrehaladásáról Razsovich Jó­zsefet, az Észak-Pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. vezérigazga­tóját összegzésre kértük. Ml KÉSZÜLT EL? • elkészültek az 1. emeleti vizesblokkok, a föld­szinti és a 2. emeleti vizesblokkok felújítása a napokban befejeződik, • elkészült az előterek, várók diszperziós festé­se (kivéve az 1. emeleti igazgatósági részt), • a lépcsőkarok aljának festése, • a lépcsőkorlátok mázolása, • az egyik lift nagyjavítása, • elkészültek a betegirányító rendszer, betegfel­vételi pult bővítésének tervei. A kivitelezés az ütemterveknek megfelelően, késedelem nélkül, megfelelő minőségben, ren­dezetten halad. Ml KÖVETKEZIK MOST? • 3-6. emeleti vizesblokkok vandálbiztossá ala­kítása (szerelvények cseréje vandálbiztos megoldásokra), • betegfelvételi pult átalakítása, betegirányító rendszer kapacitásának bővítése, • beléptető rendszer és térfigyelő kamararend­szer kiépítése és üzembe helyezése, • további két lift nagyjavítása, • lépcsők csúszásgátló burkolatának cseréje. Várhatóan 2012 májusában, a fűtési szezon után megkezdik az épület energetikai korsze­rűsítését. Ehhez Európai Uniós támogatást nyert Újpest. A felújítás során a falak, tetőfö­démek hőszigetelésével jelentősen csökken­tik a hőveszteséget, a nyílászárókat korszerű kivitelűre cserélik, az épület fűtési rendszerét korszerűsítik, az világítási rendszert megújít­ják, a hűtési rendszert modernizálják.

Next

/
Thumbnails
Contents