Újpest, 1996 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-06 / 1. szám

I^I I Otvasóink írják *. Tisztelt Szerkesztőség! Káposztásmegyer Il-n november 28-án, 14—15 óra között, a szemetet levive vettük észre a férjemmel, hogy a kuka meg van rakva 1 literes zacskós tejjel. A zacskós tej: 10-15 liter + 5 literes zacskóstej: 4-5 db-bal. Másnap, november 29-én a kukáskocsi vezetője - az ablaknál állva - felszólt, hogy „Nem láttam-e, hogy ki dobálta a kukába a tejeszacskókat, mert minden máso­dik kuka tele van ezzel!” Sajnos nem tudtam neki vála­szolni. Felháborító, bosszantó - nyugdíjasként - ezt látni és hallani, hogy mit merészel a kereskedő (?) vagy akárki volt az. Tudom, hogy lehetetlen utánajárni, bármit tenni, de legalább tudatni kell az ÚJPEST újság által, hogy tud róla a lakótelep és Önök! Véleményem: ha lejárt a szavatossági ideje, adja el olcsóbban „aludt tejnek” jelzővel, szerintem még akkor sem fizetne rá, mint így kidobálni, mert ez a drága. Vékony Jánosné 1048, Hargita u. Fűtőolaj - karácsony előtt Négy nappal a karácsonyi ünnepek előtt 30 000 liter fűtőolajat adott át az újpesti önkormányzatnak az AGAPE alapítvány, kérve, hogy a polgármesteri hivatal segítségével még az ünnepek előtt osszák szét és juttassák el a rászorulóknak. A külföldi egyházi adományokat kezelő és továb­bító AGAPE alapítvány a történelmi egyházak kéré­sére tette nagylelkű felajánlását. Az egyházak és in­tézményeik számára gyűjtött tüzelőolaj-szállítmány­ból ily módon ez alkalommal az újpestieken kívül a felsőpetényi mozgássérült és fogyatékos gyermekek nevelőotthona részesült, ahová 10 000 liter HTO ju­tott. Mint ahogyan azt Szőke István, az AGAPE alapít­vány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta: átérezve sok nehéz sorsú újpesti család helyzetét, és megis­merve a képviselő-testületnek a hto országos kom­penzációja ügyében született állásfoglalását, döntöt­tek úgy: az adomány kerüljön Újpestre. Mivel az ön- kormányzat ezt megelőzően döntött a hto-támogatás újpesti lehetséges mértékéről, az adomány a csalá­doknak kiutalt mennyiségen felüli segítséget, illetve a „határeseteknek" támogatást jelentett és több száz családot érintett. Képviselő kényszerszabadságon... Az óév utolsó testületi üléséről Nemes Sándor, a Füg­getlen Kisgazdapárt képviselője - frakcióvezetője - „igazoltan” volt távol, képviselőtársainak kórházból írt levelét dr. Derce Tamás polgármester úr olvasta fel. Ebből megtudhattuk a távoliét okát: nevezetesen karácsony előtt egy héttel - vétlen utasként - súlyos közlekedési balesetet szenvedett Nemes képviselő úr. A sérültet a mentő az Árpád Kórház traumatológiájára szállította, ahol épp képviselőtársa, dr. Benkő László képviselő, az önkormányzat szociális alpolgármestere volt ügyeletben, s Nemes Sándoron azonnali műtétet végzett. Nemes Sándor ezért az áldozatos munkáért és segítő­kész magatartásért mondott a testület előtt képviselőtár­sának és a kórház dolgozóinak köszönetét. A testületi ülésen jelen lévők pedig mielőbbi gyógyulást kívántak - s ehhez csatlakozik most lapunk is - a képviselő úrnak... Hinni ii in in in in in iiiiiummn HELYI ADÓK - 1996 Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmüket az 1996. január 1-jétől életbe lépő legfontosabb helyi adóváltozásokra: GÉPJÁRMŰADÓ I. A gépjárműadó alanyát érintő lényeges módosítás: Az ADÓKÖTELEZETTSÉG AZ EGÉSZ ÉVRE AZT TERHELI, aki a forgalmi engedélyben az év első napján tulajdonosként szerepel! Év közben történő ELADÁS ESETÉBEN A RÉGI TU­LAJDONOS A KÖVETKEZŐ ÉV első napjától nem mi­nősül adóalanynak, HA - a 20/1990. (VIII. 6.) BM-rende- let szabályai szerint - A FORGALMI ENGEDÉLY SZE­MÉLYI LÁPJÁT az illetékes rendőrkapitánysághoz eljut­tatva bejelenti a gépjármű tulajdonjog-változását. Az eladás és a rendőrség felé megtett bejelentés időpontját - mint adókötelezettséget érintő változást - annak bekö­vetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz! II. Az adóalap változása: TEHERGÉPJÁRMŰVEK (és pótkocsik) saját tömeg (önsúly) + terhelhetőség (raksúly) 50%-a = adóalap. EZÉRT MINDEN TEHERGÉPJÁRMŰRŐL (és pótkocsi­ról) ÚJ BEVALLÁST KELL BENYÚJTANI 1996. JANU­ÁR 31-1G! III. Az adó mértéke a következők szerint változik: (minden megkezdett 100 kg után) 600 kg önsúlyig 400 Ft 950 kg önsúlyig 600 Ft 950 kg önsúly felett 800 Ft motorkerékpár után 4000 Ft/év lakópótkocsi után 4500 Ft/év lakóautó után 5000 Ft/év sátras utánfutó 4000 Ft/év NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNY- ! ÉS TELEKADÓ Az adó mértéke: J- nem lakás céljára szolgáló építményadó esetében egysé- « gesen 300 Ft/m2/év;- beépítetlen belterületi földrészlet esetében egységesen 100 Ft/m2/év. Az építményadó alapját érintő kiegészítés szerint, ha lakás van megjelölve vállalkozói tevékenység akár telephelye, ' akár SZÉKHELYEKÉNT, a lakás TULAJDONOSÁNÁK | építményadó-bevallás beadási és építményadó-fizetési kö­telezettsége keletkezik! A Főpolgármesteri Hivatal Adóügyi Ügyosztálya hatás­körébe tartozó helyi adók leglényegesebb változása: IPARŰZÉSI ADÓ mértéke az éves nettó árbevétel 1,2^ százaléka. IDEGENFORGALMI ADÓ mértéke a megkezdett ven­dégéjszakára eső szállásdíj 3 százalékára emelkedett. A fenti jogszabályokban további módosítások, változtatá­sok történtek (pl. mentességek, kedvezmények szabályo­zásában stb.), melyekről készséggel nyújtunk felvilágosí­tást az érdeklődőknek félfogadási időben. A módosított rendeletek teljes szövege az adóigazgatási ' irodán megtekinthető. Főpolgármesteri H. Adóügyi Ügyosztály telefonszámai: 117-4817,117-4645 118-6066,118-6033 Ügyfélszolgálat V., Bárczy I. u. 1-5. telefonszáma: 117-5255,266-0605 IV. Kér. Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda telefon: 169-3642, 169-3333 Az önkormányzati képviselők fogadóórái: Választókét* a képviselő neve a fogadóóra ideje helye 1. evk. Diósi László (MSZP) minden hónap első hétfő 17.30-19 óráig _ ^ Pozsonyi u. Általános Iskola 3. evk. Schmuck Andor (MSZP) minden héten kedden, 16 órától újpesti városháza fszt. 25. 4. evk. Kalanovics László (MSZP) minden hónap harmadik hétfő 17 órától Erzsébet ut. 31. Általános Iskola i 5. evk. Bodor Mihály (MSZP) minden hónap második hétfő 17 órától Erzsébet ut. 31. Általános Iskola t 6. evk. Albrecht Péter (MSZP) minden hónap utolsó szerda 17 órától újpesti városháza II. em. 67. 7. evk. Hock Zoltán (MDF) minden hónap első szerda 17-18 óráig Szigeti utcai Általános Iskola 8. evk. Nagy István (FIDESZ-MPP) minden hónap első hétfő 17 órától Deák utca 65. gondnoki iroda 9. evk. Kurucz Pál (MSZP) minden hónap első hétfő 17 órától Deák utca 65. gondnoki iroda 10. evk. Bognár József (MSZP) minden hónap első szerda 17 órától Munkásotthon u.-i Általános IskolU 11. evk. Skirka Péter (MSZP) minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig MSZP székház, Nádor u. 1. 12. evk. Tóth József (MSZP) minden hónap ütolsó hétfő 17 órától Langlet Valdemár Ált. Isk. 13. evk. Eiselt Géza (MSZP) minden hónap első hétfő 17-18 óráig Megyeri úti. Általános Iskola 14. evk. Gál István (MSZP) minden hónap második szerda 17-19 óráig Bajza utcai Általános Iskola 15. evk. Egerszegi Krisztina (MSZP) minden hónap második hétfő 16 órától Mód Aladár Általános Iskola 16. evk. Juhász László (MSZP) minden hónap utolsó szerda 17 órától Ugró Gy. sor Általános Iskola 17.evk. dr. Kulcsár Ferenc (MSZP) minden hónap első csütörtök 17-19 óráig Megyeri úti Általános Iskola 18.evk. Mészáros Ferenc (MSZP) minden hónap első hétfő 17 órától’ Káposztásmegyeri Közösségi Ház1 19. evk. Majzik Ferencné (MSZP) minden hónap első szerda 17-18 óráig Babits M. Gimnázium, Tóth A. u. 16-18. 20. evk. Kiss Sándor (MSZP) minden hónap második kedd 17.30 órától 18.00 órától Bőrfestő u.-i Általános Iskola Homoktövis u.-i Általános Iskola Listás képviselők dr. Benkő László (MSZP) Buzna Ferenc (ÚE) dr. Demkó János (ÚE) Bujdosó Miklósné (FKGP) Nemes Sándor (FKGP) Kerekes Zoltán (Munkáspárt) Ferenczi Sándor (SZDSZ) Dr. Kató Balázs (SZDSZ) Petrás József (SZDSZ) Körmendi József (KDNP) Simoni! Sándor (MDF) minden hónap első hétfő 17-19 óráig minden hónap első csütörtök 17-18 óráig minden hónap utolsó csütörtök 17-18 óráig minden hónap első szerda 17-19 óráig minden hónap első hétfő 17-19 óráig minden hónap harmadik kedd 17-19 óráig minden hónap első csütörtök 18 órától minden hónap második csütörtök 18 órától minden hónap harmadik csütörtök 18 órától minden hónap első csütörtök 17.30-19 óráig minden hónap 2. és 4. szerda Polgármesteri Hivatal j*»« Újpestén Egyesület. Bp„ Liszt F. u. 23/P jh Újpestért Egyesület, Bp.. Liszt F. u. 2.V lh. FKGP-székház, Király u. 13* FKGP-székház, Király u. 13.} Munkáspárt-székház, Munkácsy 51/A SZDSZ-székház, Berda J. u. 48. SZDSZ-székház, Berda J. u.j48. SZDSZ-székház. Berda J. KDNP-irodaház, Nádor u. 3?* Polgármesteri Hivatal, lakásiroda

Next

/
Thumbnails
Contents