Hírhozó, 2013 (23. évfolyam, 1-16. szám)

2013-01-30 / 1. szám

wwvv.rakosmente.hu 23. évfolyam 1. szám / 2013. JANUÁR 30. IRHÜH RAKOSMENTE A XVII. KERÜLET ÖNKORMANYZATANAK LAPJA NEM ENGEDJÜK! Újabb épületenergetikai fejlesztések várhatók A Nemzeti Fejlesztési Ügynök­ség 2012. december 12-én a Környezet és Energia Opera­tív Program keretében az ener­giatakarékosság és az ener­giahatékonyság fokozására irt ki pályázatokat. Az önkor­mányzat képviselő-testületének rendkívüli ülésén Riz Levente négy önkormányzati tulajdon­ban lévő épületre vonatkozó­an javasolta pályázat benyúj­tását. A pályázat támogatási intenzitása 85 százalék, tehát az elszámolható költségek 15 százalékát szükséges önrész­ként biztosítani. Pályázati si­ker esetén 642 millió forintos összköltséggel négy épület, a Körösi Csorna Sándor Általá­nos Iskola és Gimnázium, a Zrínyi Miklós Általános Iskola, a Mákvirág Óvoda, valamint a Napiás úti orvosi rendelő energetikai korszerűsítése va­lósulhat meg mindössze 96 millió forint önerő biztosításá­val. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 5. oldal A magyar kultúra napja Filmvetítéssel, koncertekkel, a kerületben élő képző-, ipar-és fotóművészek nagyszabású tárlatával, Budai Tibor gra­fikusművész Szemelvények a magyar irodalomból című kiállításával, a Cimbaliband zenekar műsorával ünnepelte Rákosmente a magyar kultúra napját. ❖ ❖❖ 13-14. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents